ออกแบบระบบ automation

เครื่องมือตรวจรังสี

เราทุกๆ คน ต่างได้รับรังสีกันอยู่ทุกคนหากทำการออกแบบระบบ automation และเป็นประจำในทุกวัน เพราะรังสีมีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ เช่นการสูดหายใจเอาแก๊สกัมมันตรังสีที่มีปริมาณเล็กน้อยในอากาศ คือเรดอน เข้าไป พื้นดิน อาคารบ้านเรือนที่อยู่รอบตัวเราก็มีการแผ่รังสีอยู่อ่อนๆ แม้แต่ในร่างกายของเรา ก็มีสารกัมมันตรังสีที่ได้รับจากธรรมชาติ จากการดื่ม รับประทานอาหาร และจากรังสีคอสมิกที่โปรยลงมาจากฟ้าอยู่ตลอดเวลา หลายคนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในความสนใจในเรื่องของรังสีเป็นอย่างมาก อาจจะเป็นเพราะรังสี เป็น 1 ในสาเหตุของการเกิดมะเร็ง ซึ่งรังสีสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยที่ร่างกายไม่ได้แสดงอาการอกมาว่ากำลังได้รับรังสีอยู่ อย่างไรก็ตาม รังสีก็ยังให้ประโยชน์ในด้านของการแพทย์ เช่นการเอกซเรย์เป็นต้น 

วันนี้ลองมาทำความรู้จักกับรังสีกันดีกว่า รังสีที่กล่าวมานั้น คืออะไร 

รังสี (Radiation) คือพลังงานที่แผ่มาจากแหล่งหนึ่งและเคลื่อนที่ยังอีกแหล่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะสามารถทะลุผ่านวัตถุชนิดต่างๆ ได้ ตัวอย่างของรังสีชนิดอนุภาคที่เคลื่อนที่ คือ รังสีอัลฟา รังสีบีตา และนิวตรอน เป็นต้น ตัวอย่างของรังสีที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น แสงสว่าง และรังสีความร้อน ซึ่งเป็นรังสีที่สัมผัสของมนุษย์สามารถรับรู้ได้ ส่วนรังสีที่สัมผัสของเราไม่สามารถบอกได้ก็เช่น รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา ซึ่งรังสีเหล่านี้เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เนื่องจากมีพลังงานสูง สำหรับชนิดที่มีพลังงานต่ำ เช่น คลื่นวิทยุ คลื่นเรดาร์ คลื่นไมโครเวฟ และคลื่นโทรทัศน์โดยในการเดินทางผ่านบรรยากาศของรังสี จัดแบ่งได้ 2 ประเภท คือ  

  1. รังสีไม่ก่อประจุ (non-ionizing radiation) รังสีชนิดนี้เป็นรังสีที่มีพลังงานต่ำ อยู่ในช่วงต่ำของแถบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic spectrum) เช่น แสงอาทิตย์ แสงอินฟราเรด คลื่นไมโครเวฟ และคลื่นวิทยุ เป็นต้น 
  1. รังสีก่อประจุ (ionizing radiation) รังสีชนิดนี้เกิดจากอะตอมหรือธาตุที่ไม่เสถียร ซึ่งเรียกว่า ธาตุกัมมันตรังสี (radioactive element) เช่น ยูเรเนียม และทอเรียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการทำปฏิกิริยานิวเคลียร์ 

ตามที่ทราบกันมาแล้วบ้างในเรื่องของคุณประโยชน์และทาของรังสีหากได้รับในปริมาณที่มากเกินไป จะก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นจึงมีการตรวจวัดค่ารังสี เพื่อควบคุมและประเมินความอันตรายจากการใช้รังสี โดยผ่านการใช้เครื่องวัดรังสี  

เครื่องวัดรังสี เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจวัดรังสีและเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบระบบ automation ซึ่งมีหลากหลายประเภท เพื่อที่จะใช้กับรังสีชนิดต่างๆ หรือแต่ละช่วงของพลังงาน และแม้แต่ความแม่นยำที่ไม่เท่ากัน เช่น ในการวัดรังสีชนิดก่อไอออน เครื่องมือที่ใช้จะมีช่องว่างบรรจุด้วยแก๊สเรียกว่าห้องไอออน (ion chamber) สำหรับในให้รังสีผ่านเข้ามา ทำให้แก๊สเมื่อได้รับพลังงานของรังสี แล้วก็จะแตกตัวเป็นไอออนได้มากน้อย แปรตามปริมาณของรังสีที่ผ่านเข้ามา จากนั้นก็วัดผลรวมของประจุ จากไอออนในแก๊สที่เกิดขึ้น เป็นต้น ดังนั้นในการใช้หรือการรับปริมาณของรังสี ควรจะมีการตรวจวัดเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดอันตรายมากนัก  

หางานเชียงราย

เมื่อบริษัทเรียกพร้อมกันหลายที่ในหางานเชียงราย

ช่องทางการสมัครงานปัจจุบันนี้มีความสะดวกสบายมาก เพราะสามารถทำการสมัครงานผ่านทางโลกออนไลน์เพียงปลายนิ้วสัมผัสในระยะเวลาเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถสมัครงานได้นับสิบแห่ง ซึ่งหาคุณเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของบริษัทที่ทำการสมัครแล้ว โดยเฉพาะการหางานเชียงรายที่มีตำแหน่งงานเปิดรับเป็นจำนวนมาก ดังนั้นโอกาสที่คุณจะถูกเรียกเข้าทำงานพร้อมกันหลายแห่งย่อมมีความเป็นไปได้สูงมาก ซึ่งหากมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหลายคนไม่รู้ว่าจะเลือกไปทำงานที่ใด วันนี้เรามีวิธีการเลือกงานมาฝากดังนี้

หางานเชียงราย

1.ศึกษาองค์กร

              เป็นเรื่องสำคัญอันดับแรก เพราะสถานที่ทำงานเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาหรือลดความสามารถของผู้ที่เข้ามาทำงานได้ เพราะหากองค์กรมีความเชื่อหรือค่านิยมที่ไม่ตรงกับความรู้สึกนึกคิดของเราแล้ว โอกาสที่เราจะก้าวหน้าในการทำงานที่องค์กรดังกล่าวเป็นไปได้น้อยมาก และอย่าคิดจะเปลี่ยนคนในองค์กรเด็ดขาด เพราะหากคุณไม่ได้เข้าไปในตำแหน่งผู้บริหารใหญ่ คุณไม่มีทางที่จะทำได้แน่นอน ดังนั้นก่อนที่จะเลือกเข้าไปทำงานให้ดูองค์กรที่มีวิสัยทัศขององค์กร หากตรงกับความคิดและความต้องการของคุณแล้ว เลือกไปทำงานที่นั้นได้เลย โดยเฉพาะการเข้าทำงานที่เชียงรายจะดีมาก เพราะงานที่เชียงรายมีองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ดี ๆ หลายแห่งตั้งอยู่ ดังนั้นการหางานเชียงรายจะเป็นการเปิดโอกาสให้ท่านได้ทำงานกับองค์กรที่ทำให้คุณมีความสุขในการทำงานมากขึ้น

2.เปรียบเทียบทั้งเงินเดือนและสวัสดิการ

               ทำการเปรียบเทียบทุกอย่างที่ได้รับจากการเข้าทำงาน ตั้งแต่เงินเดือน สวัสดิการ เช่น ค่าเช่าบ้าน ที่พักฟรี ค่าอาหาร โบนัส ค่าเบี้ยขยัน ค่าโอที เป็นต้น เพราะเมื่อทำงานกับองค์กรที่ดี มีอัตราการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาสูและมีสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างครบครันด้วยแล้ว ย่อมทำให้ชีวิตการทำงานที่เกิดขึ้นจะมีความสุขมากขึ้น สำหรับการหางานเชียงรายเป็นโอกาสที่ท่านจะได้เข้าทำงานกับองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้าและมีผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการทำงานอย่างเต็มที่ ดังนั้นหากต้องการงานดี เงินเยอะ สวัสดิการเยี่ยม การเข้ามาหางานที่เชียงรายนับว่าเป็นช่องทางที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้

              จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีอัตราการจ้างงานสูงและองค์กรที่อยู่ในจังหวัดเป็นองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ที่เหมาะกับการทำงานของทุกคน ดังนั้นหากต้องการงานที่ดี มั่นคง ให้เงินเดือนสูงและมีสวัสดิการที่ดีพร้อมแล้ว ให้เข้ามาสมัครงานหรือหางานเชียงราย แล้วท่านอาจจะได้พบกับงานและองค์กรที่เหมาะกับท่านก็เป็นได้

คุณแม่มือใหม่ รับมืออย่างไร? เมื่อการเป็นคุณแม่แล้วมันเครียด

คุณแม่มือใหม่

               ภาวะความเครียดเมื่อได้เกิดขึ้นกับใครก็คงไม่เป็นผลดีทั้งนั้น แต่ด้วยสภาพการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันคงจะห้ามให้เกิดได้ยากจริง ๆ หากจะไม่ให้เกิดขึ้นเลยสักครั้งในชีวิต สังเกตได้ว่าหลายเพศหลายวัยต่างก็ต้องเคยเกิดภาวะความเครียดมาแล้วด้วยกันทั้งนั้น และยิ่งหากเกิดคุณกับคุณแม่มือใหม่ด้วยแล้วล่ะก็ยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจ และควรหาทางแก้ไข รับมือได้โดยเร็วที่สุดแค่ไหนยิ่งดี 

                การเป็นคุณแม่ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะกับคุณแม่มือใหม่ด้วยแล้วยิ่งยาก เพราะเป็นครั้งแรกที่ต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถึงแม้จะตั้งครรภ์มาแล้ว 9 เดือนก็ตาม ความกดดันทั้งเรื่องการกิน การนอน เวลาที่ไม่เป็นเวลา ภาระทุกอย่างของลูกตกอยู่ที่ผู้เป็นแม่แทบทั้งหมด เหล่านี้ล้วนส่งผลทำให้คุณแม่เกิดความเครียด กลุ้มใจ และมักวิตกกังวลอยู่บ่อยครั้ง แล้วเมื่อเป็นแบบนี้ควรรับมืออย่างไรดี ? 

3 ตัวช่วยลดกังวล เพิ่มความสบายใจ ที่คนเป็นคุณแม่ต้องรู้ 

ครีมบำรุง
  • ครีมบำรุง ของคู่กายที่ขาดไม่ได้ เพราะการเป็นคุณแม่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงดูลูกให้ได้ในสิ่งที่ดีที่สุด เติบโตอย่างมีคุณภาพ สมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายและใจ มีอนาคตที่ดี มีทางเลือกทางเดินชีวิตที่ดี และอีกหลายสิ่งอย่างที่เกี่ยวข้องกับลูก ต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้คนเป็นแม่ต้องมีความใส่ใจ เตรียมพร้อมรับมือกับทุกอย่างที่จะซัพพอร์ตลูกได้เสมอ ยิ่งคุณแม่ที่ลูกยังเล็กยังอยู่ในช่วงวัยเด็ก ยิ่งทำให้ต้องทุ่มเวลาทุ่มสุดตัวไปกับลูกจนลืมดูแลตนเองไป ผิวพรรณเริ่มแย่ลง และยิ่งทำให้ตัวคุณแม่เองก็รู้สึกแย่กับสภาพทรุดโทรมของตนเอง เกิดการสูญเสียความมั่นใจในความสวยงามของผู้หญิงไป ดังนั้นการมีครีมทาผิวดี ๆ คู่กายสักหน่อย ไว้ทาบำรุงผิวพรรณที่แห้ง หยาบกร้าน ขาดการดูแลมานานให้กลับมาเรียบเนียน กระชับ เต่งตึงอีกครั้ง สามารถเสริมความมั่นใจ ให้คุณแม่สบายใจได้มากเหมือนกัน 
เครื่องประดับ
  • เครื่องประดับที่มาพร้อมประโยชน์ การเลี้ยงลูกสำหรับมือใหม่เริ่มเป็นคุณแม่นั้นแน่นอนว่าต้องหัวหมุนอยู่กับเรื่องของลูกตลอดเวลา ทุกอย่างต้องเป๊ะต้องเป็นไปอย่างราบรื่น ต้องจัดสรรปันส่วนช่วงเวลาต่าง ๆ ให้ลงตัวและเข้าที่เข้าทางที่สุด แต่เพราะต้องใส่ใจทุกอย่างด้วยความจริงจังก็มักทำให้หลงลืมเวลาไปบ้าง จนทำให้ทุกอย่างผิดแผนที่วางไว้ในแต่ละวัน นาฬิกาข้อมือดี ๆ สวย ๆ สักเรือนไว้คอยดูได้เลยทันทีเสมอ น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ความกังวล คลายความเครียดเรื่องเวลาของคุณแม่ลดลง ทั้งยังช่วยให้รู้สึกดีขึ้น มีความสุขขึ้นกับการมีของประดับตกแต่งตัวบ้างตามความชอบของผู้หญิง 
ขนม
  • ขนมหวาน รางวัลแห่งความสุข เพราะของหวานช่วยทำให้อารมณ์ดีขึ้นได้ คุณแม่หลายท่านมักมีความเหน็ดเหนื่อยอย่างมากต่อการเลี้ยงลูก เพราะมีปัญหาให้ต้องแก้ต้องเรียนรู้เข้ามาใหม่แทบทุกวัน ความคาดหวังให้สิ่งต่าง ๆ ที่ทำให้ลูกเป็นไปตามที่วางไว้ ทำให้วัน ๆ ในการดำเนินชีวิตของแม่ ความคิดของคนเป็นแม่ก็มีแต่ลูกทั้งนั้น ทำให้เวลาในการทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อตัวเองหายไปมากพอสมควร แม้แต่เรื่องอาหารการกินก็มองข้ามความสุขที่ได้ทานของอร่อยที่ตนเองชอบไปซะหมดสิ้น โดยเฉพาะกับของหวานอย่างเค้กที่ผู้หญิงอย่างเราชื่นชอบก็ด้วย คุณแม่ควรให้รางวัลตอบแทนความทุ่มเท เหน็ดเหนื่อยให้กับตัวเองบ้าง เค้กสักชิ้นสามารถเป็นของหวานช่วยลดความเครียดได้มากอย่างไม่น่าเชื่อ 

การเป็นคุณแม่ผู้ที่ยืนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนชี้ทางที่ถูกให้กับลูกเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้ก็จริง แต่คุณแม่ต้องไม่ลืมว่าการเอาใจใส่ดูแลตัวเอง ให้ความสุขกับตัวเองบ้างก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะเมื่อไหร่ที่ปล่อยให้ตัวเองตึงเกินไปจนมีแต่ความเครียด เมื่อนั้นทั้งคุณเองและลูกย่อมได้รับผลกระทบที่ไม่ดีแน่นอน